Albert Einstein

Albert_EinsteinAlbert Einstein was een Duits-Zwitsers-Amerikaanse theoretisch natuurkundige. Hij wordt  gezien als een van de belangrijkste natuurkundigen uit de geschiedenis, net zoals Isaac Newton en James Clerk Maxwell. Zelf noemde hij Newton een veel belangrijker natuurkundige dan hijzelf, omdat Newton toch anders dan Einstein was behalve theoretische ook grote experimentele ontdekkingen deed. Tegenwoordig is In het dagelijks leven de naam Einstein synoniem geworden met grote intelligentie.

Einstein werd vooral bekend vanwege de twee relativiteitstheorieën, de relativiteitstheorie van 1905 en de algemene relativiteitstheorie van 1915 en volgende jaren, die de relativiteitstheorie uitbreidt door ook plaats in te ruimen voor de zwaartekracht. Hij publiceerde meer dan driehonderd wetenschappelijke en meer dan 150 niet-wetenschappelijke werken. In een van zijn latere jaren schreef Einstein uitvoerig over filosofische en politieke onderwerpen. Hij wordt vaak samen met Max Planck beschouwd als de vader van de moderne natuurkunde.

Nobelprijs

In de vroege jaren 20 was Einstein de leidende figuur op de beroemde wekelijkse natuurkundecolloquia aan de Universiteit van Berlijn. Op 30 maart 1921 bezocht Albert Einstein New York om een lezing over zijn nieuwe theorie te geven.  hij kreeg oon in dat jaar een nobel prijs. Hoewel hij het bekend is geworden door zijn werk aan de relativiteitstheorie, kreeg hij een Nobelprijs voor zijn eerdere werk aan het foto-elektrisch effect. Zijn relativiteitstheorie werd op dat moment nog niet algemeen geaccepteerd.

Laatste jaren

Einstein steunde het idee een joodse universiteit te stichten in het toenmalige Britse gebied Palestina. Hij was actief betrokken bij oprichting van de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem. Hij zamelde geld in voor de universiteit met Chaim Weizmann, biochemicus, zionistisch leider en de eerste president van Israël. Uiteindelijk liet hij zijn eigen spullen, inclusief zijn geschriften, na aan de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem. Hij was ook betrokken bij de oprichting van de Technion-universiteit in Haifa.

Na de Tweede Wereldoorlog waarschuwde Einstein publiekelijk voor de mogelijk catastrofale gevolgen van een kernwapenwedloop. In zijn laatse jaren was hij socialistisch gezind. en daarover schreef hij in de eerste editie van Monthly Review in mei 1949 een weinig bekend geworden essay met de titel Why Socialism?

In 1952 bood de Israëlische regering Einstein het presidentschap aan na het overlijden van Weizmann. Einstein zei “vereerd te zijn door het aanbod maar ongeschikt voor de positie” en sloeg het af. Daarmee werd hij de enige burger van de Verenigde Staten die ooit de positie van buitenlands staatshoofd werd aangeboden

Overlijden

Einstein stierf in zijn slaap in een ziekenhuis in Princeton op 18 april 1955. Albert Einstein was opgenomen vanwege een gebarsten aneurysma (verwijding) van de aorta. Zijn artsen wilden hem opereren maar Albert Einstein weigerde dit, omdat Einstein zijn leven niet onnodig wilde rekken maar natuurlijk wilde sterven. Naar z’n eigen wens werd zijn lichaam dezelfde dag in Trenton gecremeerd. De as van Einstein werd op een geheime plaats uitgestrooid. Einstein wilde  namelijk niets hebben van verering van het grote publiek en hiermee wilde hij een bedevaartsoord hiermee voorkomen. Zijn familie had van tevoren wel toestemming gegeven voor een autopsie en Einsteins hersenen werden onderzocht door Doctor Thomas Stoltz Harvey, een patholoog die de autopsie uitvoerde. Harvey ontdekte niets bijzonders aan deze hersenen en bewaarde ze vervolgens in een bokaal gevuld met formaldehyde in zijn eigen laboratorium. In 1999 ontdekten een team aan de McMaster-Universiteit dat het deel van de hersenen dat gebruikt wordt voor wiskundig denken ,een ruimtelijke herkenning en bewegingsinzicht 15% breder was dan normaal.

Quotes Albert Einstein

  1. Als A gelijk is aan succes, dan is de formule:
    A = X + Y + Z.
    X is werk. Y is spel. Z betekent zwijgen.
  2. Elke intelligente idioot kan dingen groter,complexer en geweldadiger maken maar het heeft een vleug genialiteit en moed nodig om de tegenovergestelde richting op te gaan.
  3. Verbeelding is belangrijker dan kennis
  4. De werkelijkheid is slechts een illusie maar wel een heel hardnekkige
  5. Het enige wat echt waardevol is intuïtie